www.35salkatab.blogsky.com فروش بیش از 500 جلد کتاب شخصی کمیاب برای اطلاعات بیشتر به این ادرس مراجعه کنید
نگارش در تاریخ چهارشنبه 12 مهر‌ماه سال 1391 توسط meraj marjani

ترکیه کشوری در شمال غربی ایران ، چند روز پیش همایش حزب عدالت و توسعه برگزار شد ، و در آن از ترکیه به عنوان رهبر جهان اسلام نام برده شد .ترکیه کشوری که در بحران شدید اقتصادی ، همچنان از اقتصادی پویا و رو به رشد برخوردار است ، شاید گذر شما به کشور ترکیه افتاده باشد ، کشوری مملو از توریستهای خارجی که تا پاسی از شب ، پذیرای تعداد زیادی از توریستها و مسافران خارجی که از کشورهای اروپایی و آسیایی به دیدار از این کشور می آیند ، شب های آن که پر است از موسیقی سنتی و دلنواز که همواره به مسافران آرامش یک مسافرت دلپذیر را می دهد ، در نمای دیگر و در کنار آن کشور ، کشوری قرار دارد که از نظر تاریخی و فرهنگی هم ردیف با تمدنهای بزرگ جهان همچون مصر ، یونان ، ایتالیا و غیره ...اما بی نصیب از سیل توریستها و سرمایه که آنان وارد کشور می کنند ، شاید با کمی تامل بتوان آن را آماده پذیرش مسافران و توریستها کرد ، سالها احتیاج است تا بدانجا رسید ، ولی نباید دست از تلاش و نو آوری برداشت . آثار باستانی اشیائی هستند که با گذشت زمان بر ارزش آنان افزوده می شود به شرطی که آنان را پاس بداریم و در راه حفظ آنان کوشش کنیم .

بزودی تمامی پست هایی که ادامه دار و دارای چند قسمت هستند ، لینک گذاری می شود و دوستان عزیز می توانند تمامی قسمت های یک مقاله چند قسمتی را مطالعه کنند ، تنها کافی است که به قسمت انتهایی متن چند قسمتی مراجعه کرده و قسمتهای دیگر متن را دنبال کنید .در ضمن وب عجایب باستانشناسی از عزیزانی که علاقمند به همکاری در ضمینه ارسال و ترجمه مقاله هستند دعوت به همکاری می کند .امروز قسمت دوم و پایانی مقاله در جستجوی جام مقدس را به پایان می‌‌بریم.

معراج مرجانی(   meraj marjani)

Marjani.meraj@gmail.com

www.medjai.blogsky.comدر جستجوی جام مقدس_۲ 


در مقایسه  با اثار افراد یاد شده ،در بخش اول ، بیشتر منابع  کتیبه ها و برجسته کاری ها ، سنگ نبشته ها روی گور ها  یا صخره ها و لوحه های گلی   حاوی گزارش های اداری را در بر میگیرند . این آثار ، بجز استثنائاتی  اندک ، اطلاعات ناچیزی درباره موضوعاتی   نظیر  تبار نامه  شاهان و بزرگان ، لشکر کشی‌ های مهم و طرح های ساختمانی بزرگ در اختیار ما میگذارند و اشارات بسیار اندک و ناقصی  به رویدادهای  تاریخی‌ یا آداب و روسوم و آیین ها ، اعتقادات و زندگی‌ مردم عادی دارند .

در نتیجه ، بازسازی جدید از ایران باستان حداقل تا اوایل دهه ۱۹۰۰ م  تقریبا به طور انحصاری از دریچه چشم یونانیان  انجام گرفته است . همانگونه  که  ا .  ت .اومستد  ، دانشمند بزرگ فرهنگ ایران  مینویسد :

اکثریت منابع موجود درباره تاریخ هخامنشی  به زبان یونانی بودند ... نتیجه طبیعی این امر آن بود که تاریخ امپراتوری نیرومند هخامنشی „ در بیش تر متون  تاریخی‌ غرب „ به صورت یک رشته رویدادهای بی‌ ارتباط نشان داده میشد   که فقط  در صورتی‌ وحدت و معنا   پیدا میکردند که درون داستان دولت های کوچک یونانی‌  گنجانده میشدند .

ناگزیر ، این شناخت و گزارش ناقص از فرهنگ ایران با  تعصبات و جبهه گیری  شدید ضد ایرانی‌ منابع یونانی در آمیخته بود ، و به دید گاهی دو بعدی و تحریف شده از ایرانیان می انجامید  . در اکثر موارد ، ادبیات و هنر مغرب زمین خواسته  است کلیشه های قالبی مخلوق مردانی نظیر  هرودوت  و ایسوکراتس  را جاودانی سازد .رمان ها ، فیلم ها   و حتی  بسیاری از  تاریخ های امروزی ایرانیان را به صورت “ شخصیت های منفی‌ داستان “ نشان داده ا‌ند و ایران را کشوری قهار  و بد و استبدادی تصویر کرده ا‌ند ، کشوری که همواره بی کفایت  بوده ولی‌ با قلدری کوشیده   است  آزادی محبوب یونانیان را از آنها بازستاند   . این تصویرهای نادرست فقط  به  تقویت  نژاد  پرستی قدیمی‌ و پیشداوری های قوم گرایانه  خدمت کرده ا‌ند ، چیزی که  در روزگار ما نیز  هنوزوجود  دارد  : تعصباتی  که ناگزیر فرهنگ های غربی را ذاتا شریف و شاداب و نیرومند و فرهنگ های شرقی‌ مقابل آنها را شرو ر  و فاسد معرفی می کنند  .

وقتی‌ این  تعصبات  کاهش یافتند و رفته رفته مورد تردید قرار گرفتند ، تصویر مثبت تری  از ایران باستان نمودار شد  . گر چه بعضی‌   از  رهبران ایران  به راستی‌ فاسد و بی کفایت بود ه ا‌ند  ، بعضی‌ دیگر مانند کورش بزرگ و داریوش یکم ، فرمانروایانی  نیرومند ، خرد مند و  خلاق بوده ا‌ند  که غالبا قدرت مطلقه را با داد گری و کردار  های  انسانی‌ تعدیل کرده ا‌ند  . امپراتوری عظیم این فرمانروایان  نه تنها از    لحاظ  تنوع فرهنگی‌ که به سبک خویش به وجود آورد ، درست مانند یونان بسیار غنی بود . بر خلاف رهبران یونان که فقط بر یونانیان حکومت میکردند و فرمانروای  ملتی با زبان و میراث فرهنگی‌ مشترک بودند ، شاهنشاهان  ایران باستان فرمانروایانی  متکی بر وفاداری مردم   بودند و بر سرنوشت یک دوجین  اقوام  و ملل جداگانه تسلط  داشتند ، ‌اقوامی که  هر    یک میراث  قومی  ، زبان ، آداب و روسوم و اعتقادات دینی خاص خود را  داشتند .ازآنجا که ایران از مجموعه اقوام ، ملل  و  کارگران خارجی‌ ای تشکیل  می شدکه همگی‌ برای یک هدف کار  میکردند ، آغوش ایران برای اندیشه های بیگانه و نو  بازتر از یونان بود . از این   لحاظ  , ایران بیش ترشبیه  ایالات  متحده  آمریکای  امروزی بود که قدرت آن تا حد زیادی از تنوع فرهنگی‌ آن سرچشمه می‌گیرد .

تصویر کامل تر و واقع بینانه تر ایران باستان که در دهه  های  اخیر ترسیم شده است تا حد زیادی مرهون بازنگری بیطرفانه تر  و جدید تر  متون کهن یونانی ، و نیز  تا  حد  زیاد تری  مدیون کشفیات جدید باستانشناختی   است   .نخستین کاوش های  روشمند کاخ بزرگ ایران در تخت جمشید )به زبان یونانیان “پرسپولیس” که در دهه   ق.  م۳۲۰     توسط   اسکندر ویران شد ( در اواسط دهه ۱۹۳۰ میلادی ) ۱۳۱۰ شمسی‌ (   انجام گرفت و در  سالهای پس از   آن  در آنجا و سایر  نقاط ایران  اشیا   و لوحه های گلی بیشتری کشف شد . اومستد  درباره این یافته ها   میگوید :

میتوانیم  از   طریق  آنها با نام های کارگرانی  „ که این کاخ ها را ساخته ا‌ند“ و  کشورهایی که این کارگران   از آنجا ها امده ا‌ند  ، کارهایی‌ که انجام داده ا‌ند و میزان دستمزد هایی‌ که گرفته ا‌ند آشنا شویم . همچنین نام دختر تازه داریوش و مادر او و هدایایی را که او داده است میشناسیم ... از یافته  های  باستانشناختی  و   از این  لوحه  ها  ، برای نخستین بار  ایده ای درباره زندگی‌ عمومی  مردم پیدا می‌کنیم .

بی گمان  کاوش ها و مطالعات جدید قرن بیست و یکم  اطلاعات  بیشتری در مورد ایران باستان ، یعنی‌ یکی‌ از نیرومند ترین و با  شکوه ترین  امپراتوری های       تاریخ   جهان  , در اختیار ما خواهند نهاد . البته شکو ه و قدرت یکتای این امپراتوری بیش  از  سه سد ه طول نکشید و برای مثال  در مقایسه با عمر  امپراتوری  روم باستان که قدرت و عظمتش بیش از  هفتصد سال بود  مدت بسیار درازی  نیست . اما باید توجه داشت که عمر امپراتوری ایران تقریبا برابر است با عمر  ایالت  متحده  آمریکا  که در سال ۱۷۷۶ ) ۱۱۵۵ ه  .ش( زاده  شد  . آمریکایی‌  ها  اغلب به تاریخ پیچیده و شگرف  خود که  باعث دستاورد های  فرهنگی‌ ، نظامی و هنری جاودانه و غیر  قابل  بازگشتی   در جهان امروز شده است  با غرور مینگرد ، ایرانیان نیز حق  دارند  که نسبت به تاریخ خود چنین غروری  داشته باشند .


پایان


Write By : Meraj Marjani

The Persian Empire”

Author: Nardo , Don

Translator: Morteza   sagheb   far “

*لطفا مطالب را بدون ذکر منبع کپی نکنید *
"لینک‌های مرتبط با این موضوع را ملاحظه کنید "


در جستجوی جام مقدس

اشتراک و ارسال مطلب به:

قالب وب